Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w Nowej Trybunie Opolskie pt. „W kozielskim szpitalu budżet się nie domyka”

25.05.2015

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 21 maja 2015 r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „W kozielskim szpitalu budżet się nie domyka” jestem zmuszony zdementować nieprawdziwe informacje.

Artykuł ten jest kolejnym dowodem na to, że dokonywanie skrótów myślowych lub brak znajomości przedmiotu może wzbudzić niepotrzebne emocje i niepokoje społeczne.

Po pierwsze należy podkreślić, że Opolski Oddział Wojewódzki NFZ, a tym samym Rada OOWNFZ reprezentowana przeze mnie nie ingeruje w sposób zarządzania publicznymi jednostkami służby zdrowia. Zadania te należą do kompetencji innych organów.

Po drugie apeluję na przyszłość do autorów artykułów, w których powołują się na przedstawicieli NFZ w tym Rady, aby posługiwali się poprawnymi nazwami tych organów. Rady działające przy oddziałach wojewódzkich NFZ z pewnością nie są radami społecznymi.

Natomiast odnosząc się do informacji w artykule, w której rzekomo proponuję przekształcenie szpitala w Kędzierzynie – Koźlu w spółkę i przejęcie części udziałów przez prywatne firmy muszę kategorycznie zaprotestować. Z pewnością nie jestem autorem takiego pomysłu.

 W swoim wystąpieniu podkreśliłem korzyści płynące z komercjalizacji szpitali bądź ich konsolidacji, w kontekście zmian zachodzących na rynku usług medycznych i rosnącej konkurencji wśród podmiotów leczniczych przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Osobiście jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, jakie zastosowano przy przekształceniu Szpitala w Kluczborku, gdzie 100 % udziałowcem spółki powstałego podmiotu leczniczego jest Powiat Kluczborki.

 Niewątpliwie zmiany, które zachodzą w systemie opieki zdrowotnej tj. powstanie map potrzeb zdrowotnych jak i możliwość wspólnego ubiegania się Świadczeniodawców o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej będą wyzwaniem dla zarządzających szpitalami województwa opolskiego. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wygląd mapy rynku usług zdrowotnych na Opolszczyźnie będzie miał spadek liczby ubezpieczonych w województwie.

W związku z tym moje wystąpienia dotyczące kwestii komercjalizacji lub konsolidacji publicznych podmiotów leczniczych wynikają tylko i wyłącznie z troski o przyszły kształt systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa opolskiego. Jestem natomiast daleki od  sugerowania organom założycielskim, jakie powinni zastosować rozwiązania w przypadku problemów ekonomicznych placówek. Muszą to być indywidualne, przemyślane decyzje, korzystne pod względem ekonomicznym, ale przede wszystkim gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

 

 Edward Gondecki

Przewodniczący Rady

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia