Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

Wyjaśnienie do informacji medialnej dotyczącej podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

05.10.2015

W związku z licznymi sygnałami, które docierają do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, będące pokłosiem wypowiedzi rzecznika prasowego oddziału,
w sprawie podziału środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia środki
o których mowa wyżej nie przysługują podwykonawcom.

„Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego; informację o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej u tego świadczeniodawcy. Przekazana informacja do oddziału NFZ, powinna zawierać dane  według stanu z dnia 15 września 2015r. Świadczeniodawca przekazujący informację  do OW NFZ, nie wykazuje pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy.”

Wypowiedź rzecznika OOW NFZ z dnia 30.09.2015r. została niewłaściwie zinterpretowana.

 

Beata Cyganiuk

Rzecznik prasowy OOW NFZ