Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez starostę brzeskiego

18.01.2016

W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez starostę brzeskiego – pana Macieja Stefańskiego w wypowiedzi z dnia 17.01.2016 roku w Radiu Opole, której tematem brzmiał  Będzie remont bloku operacyjnego w Brzeskim Centrum Medycznym, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje:

  1. Opolski Oddział Wojewódzki NFZ od 2010 roku płaci za wszystkie świadczenia wykonane ponad limit w zawartych umowach, czyli za tzw. nadwykonania.
  2. Na rok 2016 umowy były przedłużane aneksami, co oznacza, że nie były przeprowadzane postępowania konkursowe, a jedynie ustalane były poziomy finansowania w poszczególnych zakresach świadczeń.
  3. Na rok 2016 dla BCM w Brzegu zostały przyznane środki finansowe, tak jak wszystkim innym świadczeniodawcom, na poziomie  wartości umów z roku poprzedniego (tj. 2015) według stanu  na dzień 01.01.2015, pomimo znacznego niewykonania kontraktu.
  4. Problemem Brzeskiego Centrum Medycznego nie jest zbyt niski kontrakt z Narodowym  Funduszem Zdrowia, ale powtarzające się od wielu lat olbrzymie niewykonania kontraktów. Tylko w roku 2015 niewykonanie w leczeniu szpitalnym wynosiło około 1 500 000,00. zł. w stosunku do umowy wyjściowej,  dotyczyło to neonatologii, ginekologii i położnictwa (zakresy nielimitowane) oraz  chirurgii ogólnej.
  5. Ponadto wielokrotnie OOW NFZ wyjaśniał, że nie można dokonywać porównywania kontraktu SP ZOZ-u w Kędzierzynie Koźlu z kontraktem BCM z uwagi na fakt, iż SP ZOZ w Kędzierzynie Koźlu realizuje świadczenia w znacznie szerszym zakresie niż BCM, w tym w zakresach stanowiących zabezpieczenie dla innych powiatów województwa opolskiego.
Źródło: Wydział Organizacyjny