Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 16.01.2016r. w Nowej Trybunie Opolskiej

18.01.2016

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 16.01.2016r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Niekończący się głód niszczy życie Gosi” Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że:

  1. Do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ nie wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na finansowanie zabiegu wszczepienia stymulatora  struktur głębokich mózgu w związku z rozpoznanym schorzeniem powstałym w następstwie operacji mózgu.
  2.  Powyższa procedura ma charakter terapii eksperymentalnej i nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych.
  3. Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego  podlegające finansowaniu przez NFZ są wymienione w „Wykazie świadczeń gwarantowanych” stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2009.140.1143 z zm.).
  4. Obowiązująca ustawa o świadczeniach  nie tylko uniemożliwia finansowanie ze środków publicznych przeprowadzania eksperymentów medycznych, w tym również badań klinicznych produktu, ale brzmieniem art. 16 ust.2 ustawy o świadczeniach, wyraźnie zakazuje finasowania świadczeń niezakwalifikowanych przez ustawodawcę jako gwarantowanych.