Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

29.03.2017

W dniu 27 marca 2017 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresie: LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) – cena oczekiwana 8,00 zł,

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 27 marca 2017 r.
  • Składanie ofert do 10 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 12 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Program Ofertowanie do przygotowania ofert

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień – PSY).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia