Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

UWAGA !!! – Ponowne ogłoszenie postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: Leczenie Stomatologiczne

29.03.2017

W dniu 29 marca 2017 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie: ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – cena oczekiwana 1,20 zł, ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ – cena oczekiwana 1,20 zł, ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE – cena oczekiwana 1,08 zł, ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM – cena oczekiwana 4,00 zł, ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII – cena oczekiwana 1,50 zł, ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż. – cena oczekiwana 1,10 zł, ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ – cena oczekiwana 455,00 zł (ryczałt)

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 29 marca 2017 r.
  • Składanie ofert do 12 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 14 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Program Ofertowanie do przygotowania ofert

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Leczenie Stomatologiczne – STM).

MATERIAŁY KONKURSOWE

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia