Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Komunikat Komisji Konkursowej dotyczący rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

06.06.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 10 maja 2017 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie konkursowe w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.:

08-17-000390/PRO/10/1/10.7940.158.02/01

Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.