Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Komunikat dotyczący odwołania postepowań ogłoszonych w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne

26.07.2017

Komunikat dotyczący odwołania postepowań ogłoszonych w trybie Konkursu Ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

 

Działając na podstawie  § 3 ust 2  pkt 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1980 z póź. zm.), a także z zapisami zawartymi w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), ogłoszonych w dniu 21 lipca 2017 r. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odwołuje postępowania nr:

 

 • 08-17-000466/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000467/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000468/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000469/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000470/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000471/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000472/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000473/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000474/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000475/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000476/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000477/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000478/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000479/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000480/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000481/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000482/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000483/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000484/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000485/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000486/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000487/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000488/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000489/LSZ/03/5/01
 • 08-17-000490/LSZ/03/5/01

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 lipca 2017 r. zostaną ponownie ogłoszone postępowania w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).