Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

13.01.2017 – Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

13.01.2017

„Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 13.01.2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie rokowań w rodzaju:

PODSTAWOWA OPIEKA – ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ   

 OPIEKI ZDROWOTNEJ NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA

DO 50 000 OSÓB –  RYCZAŁT MIESIĘCZNY

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu rokowań opublikowane zostało na tablicy informacyjnej w siedzibie O OW NFZ w Opolu, ul. Głogowska 37 oraz na stronie internetowej OOW NFZ w publikatorze informacji o postępowaniach.  

Pliki do pobrania