Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – badania echokardiograficzne płodu

27.07.2017

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – badania echokardiograficzne płodu

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2017 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie konkursowe w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna – badania echokardiograficzne płodu

– 08-17-000447/AOS/02/3/02.7210.172.02/01

Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.

Opole, 27.07.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny