Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Komunikat dla oferentów planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację świadczeń w rodzaju: programy zdrowotne

02.08.2017

Komunikat dla oferentów planujących przystąpienie do konkursu ofert na realizację świadczeń w rodzaju:  leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji świadczeń z wyżej wymienionego zakresu znajdują się w Zarządzeniu Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) z późn. zm. (ostatnia zmiana dotycząca warunków wymaganych znajduje się w Zarządzeniu nr 41/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Poniżej znajdują się linki do ww. zarządzeń

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-662016dgl,6508.html

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-412017dgl,6581.html

Dodatkowo informujemy:

Pod pojęciem organizacja udzielania świadczeń należy rozumieć:

– oddział lub poradnia – ofertę należy złożyć na jedno z wymienionych miejsc udzielania świadczeń

– oddział z poradnią – ofertę należy złożyć na dwa miejsca udzielania świadczeń

– poradnia współpracująca z oddziałem – ofertę należy złożyć na poradnię