Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju rehabilitacja lecznicza

09.08.2017

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ogłoszonymi w dniu 05.06.2017 r., oznaczonymi kodami:

08-17-000428/REH/05/1/05.1310.208.02/01

08-17-000433/REH/05/1/05.1310.208.02/01

08-17-000434/REH/05/1/05.1310.208.02/01

08-17-000440/REH/05/1/05.1310.208.02/01

oraz ogłoszonym w dniu 11.07.2017 r., oznaczonym kodem:

08-17-000452/REH/05/1/05.1310.208.02/01

 

zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowań – z dnia 16.08.2017 r. na dzień 18.08.2017 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań nie ulegają zmianie.