Kontraktowanie 2017

Kontraktowanie 2017

Unieważnienie postępowań konkursowych w zakresie Leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

29.08.2017
W rodzaju leczenie szpitalne w zakresie:
03.4501.032.02 CHIRURGIA DZIECIĘCA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
Złożona oferta nie spełnia warunków wymaganych, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (tj. Dz.U.2016, poz. 694 ze zm.).