Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

10 maja 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe na rok 2023

10.05.2023

W dniu 10 maja 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach:

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA (cena oczekiwana 1,33 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA (cena oczekiwana 1,00 zł)
  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ (cena oczekiwana 1,35 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ (cena oczekiwana 1,00 zł)
  • 2023_SZP_KONKURS_OFERT_PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH) (cena oczekiwana 1,37 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NOCNEJ NAPADOWEJ HEMOGLOBINURII (PNH) (cena oczekiwana 1,00 zł)
  • 2023_SZP_KONKURS_OFERT_PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (cena oczekiwana 1,36 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (cena oczekiwana 1,00 zł)
  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK) (cena oczekiwana 1,35 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK) (cena oczekiwana 1,00 zł)

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania:  10 maja 2023 r.
  • Składanie ofert: do 24 maja 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 26 maja 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 16 czerwca 2023 r. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 3 lipca 2023 r. – 30 czerwca 2027 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (http://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 95 275