Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

Ogłoszenie postępowania w trybie Konkursu ofert w rodzaju: Leczenie Szpitalne – Programy lekowe na rok 2023

23.11.2022

22 listopada 2022 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie Konkursu ofert w rodzaju: Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe

 

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY – Cena oczekiwana: 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU – cena oczekiwana 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+ – cena oczekiwana: 1,35 zł  wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+ – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC – cena oczekiwana: 1,35zł wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA – cena oczekiwana: 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA  – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE – cena oczekiwana: 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY –  LECZENIE AKROMEGALII – cena oczekiwana: 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM –  LECZENIE AKROMEGALII – cena oczekiwana: 1,00 zł.

Obszar kontraktowania: województwo

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU – cena oczekiwana 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU – cena oczekiwana 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo.

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE – cena oczekiwana: 1,35 zł wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE – cena oczekiwana: 1,00 zł

Obszar kontraktowania: województwo.

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY CUSHINGA – cena oczekiwana: 1,35 zł  wraz z zakresem skojarzonym LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY CUSHINGA – cena oczekiwana: 1,00 zł.

Obszar kontraktowania: województwo.

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

 • Ogłoszenie postępowania:  22 listopada 2022 r.
 • Składanie ofert: do 6 grudnia 2022 r. godz. 16:00
 • Otwarcie ofert: 8 grudnia 2022 r. godz. 9:00
 • Rozstrzygnięcie postępowania: 21 grudnia 2022 r. 16:00
 • Okres obowiązywania umowy: 09.01.2023 – 30.06.2027

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 775495277