Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

Przesunięcie rozstrzygnięć postępowań konkursowych

06.03.2023

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1858), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w postępowaniach nr:

  • 08-23-000060/LSZ/03/1/01
  • 08-23-000053/LSZ/03/1/01
  • 08-23-000066/LSZ/03/1/01

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przesuwa termin rozstrzygnięcia na dzień 07.03.2023 r.