Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia 2018

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania konkursowego w rodzaju PSY

12.07.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r.:

Kod postępowania:

– 08-18-000230/PSY/04/1/04.4750.021.02/03

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2018 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.