Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia 2018

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postepowań konkursowych w rodzaju: Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe

25.09.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 25 września 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie konkursowe w rodzaju: Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe, ogłoszone celem zawarcia umowy na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2021 r.:

Kod postępowania:

08-18-000295/LSZ/03/5/01

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2018 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.