Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia 2018

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postepowań konkursowych w rodzaju REH

12.10.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 12 października 2018 r. zostało rozstrzygnięte niżej wymienione postępowanie w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.11.2018 r. do 30.06.2022 r.:

Kod postępowania:

08-18-000300/REH/05/1/05.1310.209.02/01

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2018 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.