Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia 2018

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w rodzaju PSY

11.12.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 11 grudnia 2018r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2023r.:

Kod postępowania:

  • 08-19-000001/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
  • 08-19-000002/PSY/04/1/04.2730.001.02/01
  • 08-19-000003/PSY/04/1/04.2730.001.02/01

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2019 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.