Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia 2018

Rozstrzygnięcia postepowań w dniu 12 czerwca 2018 r.

12.06.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ogłoszone celem zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r.:

 

Kod postępowania:

  • 08-18-000204/PSY/04/1/04.1740.007.02/01
  • 08-18-000205/PSY/04/1/04.2700.020.02/01
  • 08-18-000206/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
  • 08-18-000207/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
  • 08-18-000208/PSY/04/1/04.4740.002.02/01
  • 08-18-000209/PSY/04/1/04.1743.007.02/01

 

Przypominamy, że w Publicznym Portalu o postępowaniach dostępnym na stronie internetowej OOW NFZ w zakładce Kontraktowanie 2018 zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.