SOK

SOK

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu konkursowym: 08-18-000072/SOK/11/1/11.0000.048.02/01

26.03.2018

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ogłoszonym w dniu 30.01.2018 r., oznaczonym kodem:

08-18-000072/SOK/11/1/11.0000.048.02/01

zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania – z dnia 30.03.2018 r. na dzień 09.04.2018 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanego postępowania nie ulegają zmianie.