Uncategorized

Uncategorized

Przesunięcie terminu składania ofert do postepowania w rodzaju Leczenie Stomatologiczne – świadczenia udzielane w dentobusie

26.06.2018

Przesunięcie terminu składania ofert do  postepowania w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń udzielanych w dentobusie

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń udzielanych w dentobusie, ogłoszonym w dniu 06.06.2018r., oznaczonym kodem:

08-18-000231/STM/07/1/07.0000.400.02/01

zmianie ulega termin:

  • składania ofert z  dnia 26.06.2018r. na dzień 31.07.2018r.
  • otwarcia ofert z dnia 28.06.2018r. na dzień 02.08.2018r.
  • rozstrzygnięcia postępowania z dnia 12.07.2018r. na dzień 14.08.2018r.

 

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanych postępowań nie ulegają zmianie.