Uncategorized

Uncategorized

Komunikat dot. osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

25.07.2017

Komunikat dot. osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

W dniu 6 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda  podpisał ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Na podstawie nowelizacji ustawy prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przyznano działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych (art.47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Ww. osoby posiadają także prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dla wskazanych osób jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.