Uncategorized

Uncategorized

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r.

26.07.2017

Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

Wyniki preselekcji, w tym lista świadczeniodawców, którzy spełnili warunki preselekcji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.

Udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS.

Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez Prezesa NFZ.

 

Załącznik nr 1