Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenia Prezesa NFZ

W dniu 28 października 2016 r. opublikowano Zarządzenia Prezesa NFZ

31.10.2016

Zarządzenie Nr 111/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1112016dgl,6537.html