Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zbliża sie czas urlopów, pamiętaj o zabraniu ze sobą EKUZ !!!

18.05.2016

Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców Opolszczyzny, którzy jadąc na urlop zabierają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Od 1 stycznia 2016 r. Opolski Oddział NFZ wystawił już niemal 28 tys. EKUZ! To o 3 tys. więcej, niż w tym samym okresie w roku 2015.

Każdego roku liczba wydawanych kart EKUZ zwiększa się o  6,5 tys. W 2013 r. o kartę wystąpiło do Oddziału 71,5 tys. mieszkańców województwa,  a w roku 2015 było ich już 84,5 tys.

Rekord padł w czerwcu i lipcu ub.r., gdy kartę odebrało łącznie 31,5 tys. mieszkańców Opolszczyzny. Oznacza to, że Opolski Oddział NFZ wydawał w tym okresie średnio 700 kart dziennie.

 

Pamiętaj, że karta ważna jest zazwyczaj przez 6 miesięcy.

 

Aby uniknąć wakacyjnych kolejek w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ, złóż wniosek o wydanie karty już dziś!

Godziny pracy OOW NFZ:

poniedziałek: od 8:00 do 18.00

wtorek – piątek: od 8:00 do 16.00

Po co nam EKUZ?

Karta uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują na podstawie karty świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę m.in. charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Skąd wziąć EKUZ?

Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty, druki wniosków są dostępne na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się indywidualnie  dla każdej osoby zainteresowanej. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosek można złożyć osobiście w siedzibie oddziału NFZ. Można go także przesłać drogą pocztową na adres NFZ 45-315 Opole ul. Głogowska 37,  e-mailem po opatrzeniu go podpisem elektronicznym lub wysłania skanu podpisanego odręcznie wniosku na adres ekuz@nfz-opole.pl., za pośrednictwem systemu ePUAP lub nadać faksem na numer 77 40 20 101.

Jeśli ubezpieczonemu zależy na czasie, zapraszamy z wnioskiem do oddziału. Karta będzie wydana „od ręki”.

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Ponadto więcej informacji na stronach:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

https://www.nfz-opole.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/

 Informacja dla obcokrajowców posługujących się EKUZ na terytorium Polski: