Aktualności dla Świadczeniodawcy

Termin rozliczenia umów, których okres rozliczeniowy zakończył się z dniem 31.12.2023 r.

19.01.2024
Szanowni Państwo, Powołując się na przepisy § 23 ust. 1 i § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2023 poz. 1194 z późn. zm.), Opolski Oddział Wojewódzki NFZ […]

Prace serwisowe: Portal Świadczeniodawcy , Portal Personelu oraz wysyłanie/odbieranie komunikatów przez NFZ

08.12.2023
Z uwagi na ważne prace serwisowe Portal Świadczeniodawcy , Portal Personelu oraz wysyłanie/odbieranie komunikatów przez NFZ będzie zatrzymane w dniu 09.12.2023 w godzinach 9:00-16:00

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

07.12.2023
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w trybie konkursu ofert o kodach: 08-23-000287/LSZ/03/5/01 08-23-000289/LSZ/03/5/0 z dnia 07.12.2023 r. na dzień 11.12.2023 r. godz. 16:00 Podstawa prawna: 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy […]

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

05.12.2023
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w trybie konkursu ofert o kodach: 08-23-000287/LSZ/03/5/01 08-23-000289/LSZ/03/5/0 z dnia 05.12.2023 r. na dzień 07.12.2023 r. godz. 16:00 Podstawa prawna: 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy […]

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

01.12.2023
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w trybie konkursu ofert o kodach: 08-23-000287/LSZ/03/5/01 08-23-000289/LSZ/03/5/0 z dnia 01.12.2023 r. na dzień 05.12.2023 r. godz. 16:00 Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia […]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert: 08-20-000286/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

24.11.2023
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT: 08-20-000286/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024.

09.11.2023
W dniu 9 listopada 2023 r.  zostało opublikowane Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego  w centrach zdrowia psychicznego na rok 2024 na terenie powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach. Publikator  […]

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie składania wniosków o zawarcie umowy na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

03.11.2023
Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach. Jak przygotować wniosek? Praktyczne wskazówki: przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów […]

Odwołanie postępowania konkursowego w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna

31.10.2023
Działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1858), a także w związku […]

Tworzenie szablonów umów na rok 2024 (kopiowanie umów)

24.10.2023
Mając na uwadze zbliżający się proces tworzenia szablonów umów na rok 2024, prosimy o rozpoczęcie weryfikacji danych w Portalu Potencjału. W związku z powyższym: w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę (w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2023 i lata następne, oraz harmonogram pracy […]