Uncategorized

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 08-24-000031/LSZ/03/5/01 PROGRAM LEKOWY - ,,PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH)’’

15.02.2024
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego 08-24-000031/LSZ/03/5/01 PROGRAM LEKOWY – ,,PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH)’’

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: 08-23-000287/LSZ/03/5/01

11.12.2023
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: 08-23-000287/LSZ/03/5/01

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: 08-23-000289/LSZ/03/5/01

11.12.2023
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: 08-23-000289/LSZ/03/5/01

Przerwa serwisowa w funkcjonowaniu systemu informatycznego w Opolskim OW NFZ

16.11.2023
Informujemy o planowanej przerwie serwisowej w funkcjonowaniu systemu informatycznego Opolskiego OW NFZ w terminie 17.11.2023 od godz. 16:00 do maksymalnie 18.11.2023 godz. 23:59 Nie będą dostępne portale oraz wymiana danych ze świadczeniodawcami

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2020 r.

28.05.2020
Informacja o możliwości składania dodatkowych wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2020 r. Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków […]

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach SPO i OPH

17.03.2020
Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie kontaktów z pacjentami przebywającymi w swoich domach, Centrala NFZ wskazuje na możliwość wykonywania i rozliczania porad lekarza […]

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS

23.08.2019
Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu rokowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna W dniu 23 sierpnia 2019 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert  oraz rokowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresach świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii wraz z zakresami […]

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

16.04.2019
Opolski OW NFZ przypomina o obowiązkach sprawozdawczych dotyczących świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej:   – przesyłanie komunikatem XML informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z prowadzonych przez świadczeniodawcę list oczekujących – cotygodniowo, przynajmniej 1 raz w tygodniu; – przesyłanie komunikatem XML danych o liczbie osób oczekujących, średnim czasie […]