Świadczeniodawco, sprawdź jak przygotować ofertę!

Świadczeniodawco, sprawdź jak przygotować ofertę!

Podstawowe informacje dotyczące przygotowania oferty w ramach konkursu ofert oraz rokowań


Konkurs ofert rehabilitacja lecznicza

 

 
Konkurs ofert świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

 

Kontraktowanie ankiety leczenie szpitalne