Rozliczenia aptek

Wniosek o odblokowanie okresu rozliczeniowego w celu skorygowania sprawozdanych recept

25.06.2020
1. INSTRUKCJA – Korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego – plik do pobrania (pdf) 2. Wniosek o odblokowanie –  na prośbę apteki – plik do pobrania (pdf) 3. Wniosek o odblokowanie  – wezwanie NFZ – plik do pobrania (pdf) 4. Wniosek o odblokowanie  – zalecenia pokontrolne – plik do pobrania (pdf)  

Upoważnienie do podpisu zestawienia w imieniu kierownika

25.06.2020
Plik do pobrania: Upoważnienie do podpisu zestawienia w imieniu kierownika

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

11.05.2017
Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2014 roku Opolski Oddział Wojewódzki NFZ został wprowadzony nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK. Obowiązek weryfikacji komunikatu wynika wprost z treści ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawności […]

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

11.05.2017
Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia