Rozliczenia aptek

Rozliczenia aptek

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych w sprawie weryfikacji komunikatu LEK

11.05.2017

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2014 roku Opolski Oddział Wojewódzki NFZ został wprowadzony nowy sposób weryfikacji komunikatu LEK. Obowiązek weryfikacji komunikatu wynika wprost z treści ust. 3 art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dane przekazane przez aptekę, po sprawdzeniu poprawności budowy komunikatu, otrzymają status „trwa weryfikacja komunikatu”. Nowy schemat weryfikacji komunikatu LEK zakłada, że wynik sprawdzenia ( komunikat zwrotny ) zostanie opublikowany w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od momentu importu pliku. Apteka będzie mogła wystąpić z poleceniem wygenerowania projektu zestawienia zbiorczego po zakończeniu weryfikacji danych we wszystkich przekazanych komunikatach.

Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie zwrotnym sprawdzenia mogą być prezentowane ze statusem „ostrzeżenie” lub „błąd”.

W przypadku wystąpienia statusu „ostrzeżenie” apteka zostaje powiadomiona przez Fundusz o potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej przekazanych danych ( recepta zostanie ujęta w projekcie zestawienia zbiorczego ). Działanie apteki powinno sprowadzić się do sprawdzenia zgodności przekazanych danych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy skorygować błędnie sprawozdane dane ( przekazać „wyższą” wersję danej realizacji ).

Status „błąd” oznacza, że apteka przekazała nieprawidłowe dane, które nie zostaną ujęte w projekcie zestawienia zbiorczego.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami, Sekcja ds. Refundacji i Rozliczeń Aptek

Telefony kontaktowe:

(77)54-95-274
(77)54-95-263
(77)54-95-261
(77)54-95-260