Rozliczenia aptek

Rozliczenia aptek

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

11.05.2017

Komunikat dla aptek/punktów aptecznych

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

Informujemy, że dnia 8 stycznia 2016 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2016.31). Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nową wersję komunikatu LEK opisaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Aktualna wersja komunikatu ma wartość: „2.2”. W celu przekazania danych za pierwszy okres 2016 roku należy dostosować oprogramowanie apteczne do wymogów przedmiotowego rozporządzenia.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę na zapis atrybutu nr-pacjenta/@nr (numer potwierdzający identyfikację pacjenta), który w przypadku rodzaju numeru służącego do identyfikacji pacjenta równego 4 – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – odpowiada numerowi karty( pole numer 8 ).   

Do pobrania – rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U.2016.31) (plik PDF).