Personel medyczny

Przydzielanie zakresów numerów recept dla osoby uprawnionej, posiadającej prawo wykonywania zawodu

Tryb i sposób postępowania dotyczący przydzielania unikalnych numerów recept pro auctore/pro familiae dla emerytowanych lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania:

  1. Należy pobrać i wypełnić wniosek o przydzielenie zakresów numerów recept pro auctore / pro familiae dla osoby uprawnionej, posiadającej prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała jego wykonywania.
    Wniosek
  2. Poprawnie wypełniony, kompletny dokument należy przekazać do siedziby Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przez osobę upoważnioną na druku wniosku.
  3. Zakresy numerów recept przydzielane są na miejscu w siedzibie Funduszu, a w przypadku wniosków złożonych drogą inną niż osobiście lub przez osobę upoważnioną, zakresy numeryczne przekazywane są pocztą do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  4. Osoby uprawnione, o których mowa powyżej, mogą oczywiście korzystać z przydzielania zakresów numerów recept za pośrednictwem Portalu Personelu. Dla ułatwienia do pobrania:

INSTRUKCJA GENEROWANIA NUMERÓW RECEPT

Tryb i sposób postępowania dotyczący przydzielania unikalnych numerów recept pro auctore/pro familiae dla lekarzy, posiadających prawo wykonywania zawodu, będących aktywnymi zawodowo:

  1. Osoby uprawnione, o których mowa powyżej, zobligowane są korzystać z przydzielania zakresów numerów recept za pośrednictwem Portalu Personelu.
    W tym celu opracowana została instrukcja generowania numerów recept, dostępna do pobrania w linku powyżej.
  2. Osoby wykonujące praktykę w ramach prywatnych działalności również mogą samodzielnie generować numery recept według podanej instrukcji.