Komunikaty

Wskaźniki realizacji umów w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

09.03.2021
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 z późn.zm.) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej […]

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

15.02.2021
W dniu 15 lutego 2021 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Leczenie Szpitalne w zakresie: neurochirurgia – hospitalizacja wraz z zakresem skojarzonym na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana 1,00 zł     Harmonogram postępowania konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania  15 lutego 2021 r. […]

komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne

27.11.2020
Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływaniai odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1858), a także w związku z zapisem zawartym […]

Rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie 1/12 wartości kontraktu od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

03.11.2020
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami1 na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń w przypadku ograniczenia albo zaprzestania przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w wyniku: 1) wydania przez właściwy organ […]

Komunikat w sprawie wznowienia prowadzenia zawieszonych postępowań

23.10.2020
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z art. 19 i 26 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1747) wznawia prowadzenie zawieszonych postępowań: 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 – ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII; 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 – BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK); 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 – NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA.   Przyjmuje się następujące terminy […]

Komunikat w sprawie wznowienia prowadzenia zawieszonych postępowań

23.10.2020
Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z art. 19 i 26 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1747) wznawia prowadzenie zawieszonych postępowań: 08-20-000050/AOS/02/1/02.1240.001.02/01 – ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII; 08-20-000051/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 – BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK); 08-20-000052/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01 – NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA.   Przyjmuje się następujące terminy […]

Komunikat dotyczący zamknięcia Punktu obsługi w Nysie w dniach 17-28 sierpnia 2020 r.

31.07.2020
Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 – 28 sierpnia 2020 roku Punkt Obsługi w Nysie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ będzie nieczynny. Wszystkie usługi oferowane przez placówkę NFZ w Nysie będą realizowane korespondencyjnie, telefonicznie  lub przez Internet. e-mail:  kancelaria@nfz-opole.pl telefon: 77 54 95 363 77 40 20 100 77 54 95 388 (w sprawie potwierdzenia zleceń w Oddziale Wojewódzkim […]

Szkolenia z EDM - rozszerzenie grupy docelowej Projektu o AOS-y

30.07.2020
W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji […]

WYDŁUŻENIE TERMINU WYPEŁNIENIA ANKIET DOT. JAKOŚCI I PRĘDKOŚCI INTERNETU W POZ-ach i AOS-ach

30.07.2020
Szanowni Państwo, przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin na jej wypełnienie ostatecznie został wydłużony do dnia 07.08.2020 r. Dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem ankiety są dla nas bardzo ważne – pozwalają na lepsze planowane działań Ministerstwa Zdrowia […]

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

09.07.2020
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych oraz powrotu do normalnego trybu leczenia. Zarządzenie Prezesa NFZ z 8 lipca wprowadziło możliwość dodatkowego […]