Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne

27.11.2020

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływaniai odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1858), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu  Zdrowia w rodzaju Ratownictwo Medyczne

Numer postepowania : 08-21-000001/RTM/16/1/16/01/01