Doniesienia Medialne

Informacja związana z zawieszeniem działalności psychiatrycznej izby przyjęć WSZN im. Św. Jadwigi w Opolu

26.08.2021
Informacja związana z zawieszeniem działalności psychiatrycznej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu   W związku z informacjami docierającymi do tut. Oddziału w sprawie braku możliwości uzyskania świadczeń w związku z zawieszeniem działalności psychiatrycznej izby przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi w Opolu informujemy, że funkcjonowanie oddziału stacjonarnego przy jednoczesnym braku […]

Sprostowanie w związku z publikacją Gazety Wyborczej

01.03.2020
„Sześciu lekarzy od chorób zakaźnych na całe województwo. Na wypadek epidemii jesteśmy bezradni” z dnia 1 marca 2020 r.

Sytuacja oddziału neurologii Szpitala w Kędzierzynie - Koźlu

04.10.2019
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi dotyczącymi kłopotów kadrowych na oddziale neurologii Szpitala w Kędzierzynie – Koźlu, Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w tej sprawie nie wpłynął do Oddziału żaden oficjalny wniosek.  NFZ pozostaje z Dyrekcją Szpitala w stałym kontakcie i na bieżąco monitoruje sytuację Szpitala. Dyrektor Szpitala w Kędzierzynie – Koźlu zapewnia, […]

Informacje dotyczące SOR - u Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

04.10.2019
Nieprawdą jest , że Opolski Oddział Wojewódzki NFZ rozwiązał umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Opolu na świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego wystąpiła do tut. Oddziału 9 lipca 2019 r. o przekształcenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Izbę Przyjęć. Każdy świadczeniodawca może jednostronnie wypowiedzieć umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu […]

Realizacja świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

15.03.2019
Informacja na temat realizacji ustawy, która weszła w życie  z dniem 1 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nastąpi zmiana w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy ustawy  z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności pozwalają osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności […]

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 21.12.2018 r. w Gazecie Wyborczej pt. „Pacjenci skazani na kolejki”

21.12.2018
W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 21.12.2018 r. w Gazecie Wyborczej pt. „Pacjenci skazani na kolejki”, Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że dane w nim przedstawione są nieaktualne  i nierzetelne.   Migracja pacjentów z województwa opolskiego nie wynika z długich kolejek do lekarzy specjalistów ale przede wszystkim z faktu, że na terenie naszego […]

Rehabilitacja domowa, nowa usługa w regionie

20.12.2018
Rehabilitacja domowa, nowa usługa w regionie        

Informacja na temat dodatkowych środków przekazanych w 2018 r.

16.10.2018
Informacja na temat dodatkowych środków przekazanych w 2018 r. przez Opolski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia celem poprawy dostępności do świadczeń w poradniach specjalistycznych oraz sfinansowania endoprotez i zaćm.

Informacja dotycząca zawieszenia oddziału wewnętrznego PCZ Kluczbork

13.06.2018
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wydał pozytywną opinię dot. przedłużenia terminu przerwy w udzielaniu świadczeń na oddziale wewnętrznym Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku na okres od 12 do 25 czerwca 2018 roku.

Komunikat dotyczący czasowego zaprzestania działalności przez oddziały wewnętrzne szpitali w Kluczborku i Głuchołazach

04.06.2018
25 maja 2018 r. Wojewoda Opolski zwrócił się z pismem do Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności oddziału wewnętrznego SPZOZ w Głuchołazach. Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wydał pozytywną opinię na czasowe zaprzestanie działalności oddziału wewnętrznego w terminie od 1 do 15 czerwca 2018 r.   23 maja […]