Konkurs ofert - Leczenie Szpitalne

26 października 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

26.10.2023
Dnia 26 października 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na terenie województwa opolskiego w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie: Program lekowy – leczenie chorych na raka endometrium cena oczekiwana: 1,64 zł wraz z zakresem skojarzonym: Leki w programie lekowym – Leczenie chorych na raka endometrium cena oczekiwana: 1,00 zł Program […]

6 października 2023 r. - ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie Szpitalne

06.10.2023
Dnia 6 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie:   GASTROENTEROLOGIA – HOSPITALIZACJA cena oczekiwana: 1,66  zł GASTROENTEROLOGIA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY cena oczekiwana: 1,62  zł obszar kontraktowania: województwo opolskie   Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania: 6 października 2023 Składanie ofert: do […]

8 września 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

08.09.2023
Dnia 8 września 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na terenie województwa opolskiego w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie: Program lekowy – Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich (AL) cena oczekiwana 1,64 zł wraz z zakresem skojarzonym: Leki w programie lekowym -Leczenie chorych na układową amyloidozę łańcuchów lekkich […]

17 sierpnia 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe na rok 2023

18.08.2023
W dniu 17 sierpnia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (cena oczekiwana 1,64 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI (cena oczekiwana 1,00 […]

21 czerwca 2023 r. - Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy lekowe

21.06.2023
W dniu 21 czerwca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (cena oczekiwana 1,36 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI (cena oczekiwana 1,00 […]

10 maja 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe na rok 2023

10.05.2023
W dniu 10 maja 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA (cena oczekiwana 1,33 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ […]

5 maja 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023

05.05.2023
5 maja 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023 NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA– cena oczekiwana 1,59 zł na terenie powiatu głubczyckiego. Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania:  5 maja 2023 r. Składanie ofert: do 19 maja 2023 r. godz. 16:00 Otwarcie ofert: 23 maja […]

10 marca 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023

14.03.2023
W dniu 10 marca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA wraz z zakresem skojarzonym: OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G– cena oczekiwana 1,21 zł na terenie powiatów: brzeskiego, krapkowickiego, opolskiego, strzeleckiego i miasta Opola Harmonogram postępowania w […]

9 marca 2023 r. - Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy lekowe

09.03.2023
9 marca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na obszarze województwa opolskiego. PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI – cena oczekiwana: 1,35 zł oraz zakres skojarzony: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH […]

Przesunięcie rozstrzygnięć postępowań konkursowych

06.03.2023
Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1858), a także w związku z […]