Leczenie szpitalne

10 maja 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe na rok 2023

10.05.2023
W dniu 10 maja 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA (cena oczekiwana 1,33 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ […]

5 maja 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023

05.05.2023
5 maja 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023 NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA– cena oczekiwana 1,59 zł na terenie powiatu głubczyckiego. Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania:  5 maja 2023 r. Składanie ofert: do 19 maja 2023 r. godz. 16:00 Otwarcie ofert: 23 maja […]

10 marca 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023

14.03.2023
W dniu 10 marca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA wraz z zakresem skojarzonym: OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G– cena oczekiwana 1,21 zł na terenie powiatów: brzeskiego, krapkowickiego, opolskiego, strzeleckiego i miasta Opola Harmonogram postępowania w […]

9 marca 2023 r. - Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy lekowe

09.03.2023
9 marca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na obszarze województwa opolskiego. PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZESPOŁAMI MIELODYSPLASTYCZNYMI Z TOWARZYSZĄCĄ NIEDOKRWISTOŚCIĄ ZALEŻNĄ OD TRANSFUZJI – cena oczekiwana: 1,35 zł oraz zakres skojarzony: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DOROSŁYCH […]

Przesunięcie rozstrzygnięć postępowań konkursowych

06.03.2023
Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020r. poz.1858), a także w związku z […]

2 luty 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne

02.02.2023
W dniu 2 lutego 2023 r.  zostało ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: 03.4500.032.02 – CHIRURGIA OGÓLNA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA na terenie województwa opolskiego Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania:  2 lutego 2023 r. Składanie ofert: 16 lutego 2023 r. godz. 16:00 Otwarcie ofert: 20 […]

2 luty 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne

02.02.2023
W dniu 2 lutego 2023 r.  zostało ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: 03.4500.031.02 – CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA PLANOWA 03.4500.931.02 – CHIRURGIA OGÓLNA – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY na terenie powiatu opolskiego Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert: Ogłoszenie postępowania:  2 lutego 2023 r. Składanie ofert: 16 […]

23 stycznia 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne na rok 2023

24.01.2023
W dniu 23 stycznia 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach: CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE -HOSPITALIZACJA – cena oczekiwana 1,59 zł  CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE -HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY – cena oczekiwana 1,44 zł na terenie województwa: opolskiego ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU -HOSPITALIZACJA – cena oczekiwana […]

5 stycznia 2023 r. - Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – Programy Lekowe

05.01.2023
5 stycznia 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach programy lekowe na obszarze województwa opolskiego. PROGRAM LEKOWY – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)  – cena oczekiwana: 1,35 zł LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR) – cena oczekiwana: […]

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

03.01.2023
3 stycznia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023 03.4272.080.02 – CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA – na terenie województwa opolskiego – cena oczekiwana wynosi 1,59 zł Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. […]