Leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne

Ogłoszenie postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w rodzaju: Leczenie Szpitalne na rok 2023

03.01.2023

3 stycznia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie rokowań na podstawie art. 144 pkt 2 w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne na rok 2023

  • 03.4272.080.02 – CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA

– na terenie województwa opolskiego

– cena oczekiwana wynosi 1,59 zł

Harmonogram postępowania w trybie rokowań art. 144 pkt 2:

  • Ogłoszenie postępowania:  3 stycznia 2023 r.
  • Składanie ofert: do 10 stycznia 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 12 stycznia 2023 r. godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 31 stycznia 2023 r. 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 01.02.2023 – 30.06.2027

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.