Aktualności dla Aptek

Aktualności dla Aptek

Komunikat dla aptek oraz punktów aptecznych, dotyczący recept dla cudzoziemców

06.06.2016

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji recept dla cudzoziemców uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016r. poz. 62 j.t.): „ Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy
o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje:

  • numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość – w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji,
  • a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka.”