O oddziale

Kto jest kim w oddziale

Beata Cyganiuk – Dyrektor Oddziału

Małgorzata Boruk – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych

Grażyna Kowcun – Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Mgr inż. Specjalista zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Szkolenie Podyplomowe z zakresu zarządzania i ekonomiki w ochronie zdrowia na Wydziale Ochrony Zdrowia UJ, Studia Podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu zmian systemowych. Związana z  ochroną zdrowia od 20  lat – placówki  publicznej   służby  zdrowia,  kierownik (właściciel) Prywatnej Firmy Usług Medycznych „Igmed”. W 1998 r współtworzyła Branżową Kasę Chorych dla służb Mundurowych.  Kierownik  Filii BKCII SM w Opolu, a następnie kierownik komórki organizacyjnej w NFZ. Dodatkowa działalność to działalność na rzecz ZHP i organizacji publicznych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji „Promocja Wiedzy i Talentu” w latach 2005-2012 .
Zainteresowania – psychologia społeczna.