O oddziale

Skład Rady Opolskiego OW NFZ

1. Pan Mieczysław Wojtaszek – przedstawiciel Wojewody Opolskiego;

2. Pani Barbara Zwierzewicz – przedstawiciel Wojewody Opolskiego;

3. Pan Andrzej Klama – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego;

4. Pan Piotr Tarapata – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego;

5. Pan Henryk Lakwa – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego;

6. Pan Wojciech Rajchel – przedstawiciel Opolskiej Rady Dialogu Społecznego;

7. Pani Halina Hawrysz – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców;

8. Pan Jacek Basik – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu, Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu;

9. Pani Ewelina Tomechna – Przedstawiciel Organizacji Pacjentów działających na rzecz Praw Pacjenta.

 

Przewodniczącym Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu jest Pan Mieczysław Wojtaszek.

Wiceprzewodniczącą Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu jest Pani Barbara Zwierzewicz.