O oddziale

Skład Rady Opolskiego OW NFZ

  1. Pan Mieczysław Wojtaszek – przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Przewodniczący Rady.
  2. Pan Lech Waloszczyk – przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Zastępca Przewodniczącego Rady.
  3. Pani Ewa Brykalska – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
  4. Pan Adam Tychowicz –  przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
  5. Pan Mieczysław Niedźwiedź – przedstawiciel Konwentu Powiatów woj. opolskiego.
  6. Pan Andrzej Klama – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego.
  7. Pani Anetta Sałacka – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego.
  8. Pani Halina Hawrysz – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
  9. Pani Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.