O oddziale

Informacja o posiedzeniach Rady OOWNFZ kadencji 2021 – 2025

14.12.2023 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Uchwalenie Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2024 rok.
 5. Sprawy różne.

Podjęte Uchwały:

 1. Uchwała nr 7/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2024 rok.

13.11.2023 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok, w tym również w zakresie zgodności z krajowym i wojewódzkim planem transformacji.
 5. Analiza skarg i wniosków za II i III kw. 2023 r.
 6. Sprawy różne.

Podjęte Uchwały:

 1. Uchwała nr 6/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie: zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.

23.06.2023 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata 2024-2026.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOW NFZ na 2024 r.
 6. Sprawy różne.

Podjęte Uchwały:

 1. Uchwała nr 4/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2024-2026.
 2. Uchwała nr 5/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23  czerwca 2023 r.   w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.

2.06.2023 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przedstawienie nowego Członka Rady.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.
 6. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.
 7. Analiza skarg i wniosków za IV kw. 2022 r. i I kw. 2023 r.
 8. Sprawy różne.

 • Uchwała nr 2/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.
 • Uchwała nr 3/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2022 r.

 

16.02.2023 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Wyrażenie opinii w przedmiocie powołania  na Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Sprawy różne.

 

24.11.2022 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.10.2022 r.
 4. Zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok, w tym również w zakresie zgodności z krajowym i wojewódzkim planem transformacji.
 5. Uchwalenie Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2023 rok.
 6. Sprawy różne.

 

21.10.2022 r – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24.06.2022 r. i z dnia 30.09.2022 r.
 4. Informacja na temat leczenia stomatologicznego w województwie opolskim.
 5. Podsumowanie kwalifikacji do sieci szpitali oraz informacja o specjalnym mechanizmie finansowym, dzięki któremu szpitale otrzymują dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16% wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 r.
 6. Przyjęcie informacji na temat skarg i wniosków za II i II kwartał 2022 r.
 7. Przedstawienie informacji w zakresie sposobu wykonywania przez świadczeniodawców w I półroczu 2022 r. obowiązków wynikających z art. 20-21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz analiza oczekujących w oparciu o dane przekazane przez świadczeniodawców.
 8. Sprawy różne.

 

30.09.2022 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3.  Wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia
 4. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 6/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

24.06.2022 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata 2023-2025.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOW NFZ na 2023 r.
 6. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 4/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2023-2025.
 2. Uchwała nr 5/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2023 rok.

 

01.06.2022 r. – posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.
 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.
 6. Analiza skarg i wniosków za IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.
 7. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 8.  Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 1/2022 z dnia 01.06.2022r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.
 2. Uchwała nr 2/2022 z dnia 01.06.2022r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2021 r.
 3. Uchwała nr 3/2022 z dnia 01.06.2022r w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

09.12.2021 r. posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W dniu 09 grudnia  2021 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Uchwalenie Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r.
 5. Analiza skarg i wniosków za IV kw. 2020 r. oraz I, II, III 2021 r.
 6. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 11/2021 z dnia 09.12.2021r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2022 rok.

 

08.09.2021 r. posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

08.09.2021r. posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W dniu 8 września  2021 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sytuacja w zakresie opieki psychiatrycznej na terenie województwa opolskiego,  wstrzymanie przyjęć do Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych oraz zapowiedź likwidacji Oddziału Psychiatrii dla Dorosłych „C” liczącego 40 łóżek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu.
 5. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

 1. Uchwała nr 9/2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie: podjęcia działań mających na celu poprawę finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w województwie opolskim.
 2. Uchwała nr 10/2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie: podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu  w zakresie opieki psychiatrycznej.

 

24.06.2021 r. posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata 2022-2024.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOWNFZ na 2022 r.
 6. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

1. Uchwała nr 6/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2022-2024.

2. Uchwała nr 7/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2022 rok.

3. Uchwała nr 8/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: stanowiska Rady  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego niewystarczającej wartości świadczeń opieki zdrowotnej w projekcie planu finansowego na 2022 rok.

 

10.06.2021 r. – pierwsze posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie przez wojewodę opolskiego powołań osobom wchodzącym w skład Rady OOW NFZ.
 3. Wybór przewodniczącego.
 4. Przyjęcie Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 5. Wybór zastępcy Przewodniczącego.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020r.
 7. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020r.
 8. Sprawy różne.

Podjęte uchwały:

1. Uchwała nr 1/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Uchwała nr 2/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Uchwała nr 3/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Uchwała nr 4/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020r.

5. Uchwała nr 5/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020r.