O oddziale

Uchwały Rady OOWNFZ

Uchwały 2020

Uchwały 2018

 1. Uchwała nr 1/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2018 rok.
 2. Uchwała nr 2/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
 3. Uchwała nr 3/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
 4. Uchwała nr 4/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2019-2021.
 5. Uchwała nr 5/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2019 rok,
 6. Uchwała nr 6/2018 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2018 rok.

 

 

Uchwały 2014

 1. Uchwała Nr 7/2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2015 rok.
 2. Uchwała Nr 6/2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniosku Pana Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powołania Pana Tomasza Uhera do pełnienia funkcji Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Uchwała Nr 5/2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie: wydania opinii dotyczącej wniosku Pana Tadeusza Jędrzejczyka Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2014r. o powierzeniu z dniem 14 lipca 2014r. Panu Jerzemu Pilarskiemu pełnienia obowiązków Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Uchwała Nr 4/2014Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2015 rok
 5. Uchwała Nr 3/2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2015-2017
 6. Uchwała nr 2 /2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013r.
 7. Uchwała nr 1 /2014 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Uchwały 2019

 1. Uchwała nr 1/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia18 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2019 rok.
 2. Uchwała nr 2/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowania Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu za 2018 rok.
 3. Uchwała nr 3/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowania Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu za 2018 rok.
 4. Uchwała nr 4/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2020-2022.
 5. Uchwała nr 5/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2020 rok.
 6. Uchwała nr 6/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: stanowiska Rady  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego niewystarczającej wartości świadczeń opieki zdrowotnej w projekcie planu finansowego na 2020 rok.
 7. Uchwała nr 7/2019 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2020 rok

Uchwały 2017

 1. Uchwała nr 9 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2018 rok.
 2. Uchwała nr 8 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2018 rok.

 3. Uchwała nr 7 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2018-2020.

 4. Uchwała nr 6/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

 5. Uchwała nr 5/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 24 maja  2017r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

 6. Uchwała nr 4/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 24 maja 2017r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.
 7. Uchwała nr 3/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Rady OOW NFZ
 8. Uchwała nr 2/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego  Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 9. Uchwała nr 1/2017 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Uchwały 2015

 1. Uchwała nr  5/2015 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
 2. Plan Pracy Opolskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2016
 3. Uchwała nr  4/2015 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOWNFZ na 2016 rok.
 4. Uchwała nr  3/2015 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2016 – 2018.
 5. Uchwała nr   2 /2015 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2014 r.
 6. Uchwała nr  1/2015 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu  z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2014 r.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2014 r. Opolski OW NFZ

Uchwały 2012

 1. Uchwala nr 1/2012r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego OOWNFZ za 2011r.
 2. Uchwała nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania z wykonania planu finansowego  OOWNFZ za 2011r.
 3. Roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. Opolskiego OW NFZ
 4. Uchwała nr 3/2012 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: zobowiązania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn zmniejszenia udziału Województwa Opolskiego w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zmiany algorytmu podziału środków pomiędzy Centralę i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.
 5. Uchwała nr 4/2012 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2013-2015.
 6. Uchwała nr 5/2012 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie: w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2013 rok.
 7. Uchwała  nr 6/2012 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy OOWNFZ na 2013 r.

Uchwały 2016

 1. Podsumowanie działalności Rady OOWNFZ kadencji 2013 -2017
 2. Uchwała nr 7/2016 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: wydania opinii w przedmiocie powołania Pana Roberta Bryka na stanowisko Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
 3. Uchwała nr 6/2016 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie: w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.
 4. Uchwała Nr   5 /2016 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2017 rok. wraz ze stanowiskiem
  Stanowisko Rady Stanowisko Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 czerwca 2016 r
 5. Uchwała Nr 4/2016 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2017-2019
 6. Uchwała nr 3/2016r. Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 r.
 7. Uchwała nr 2/2016r. Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu   Zdrowia za 2015 r.
 8. Uchwała Nr 1/2016 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przedstawienia opinii w przedmiocie odwołania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Uchwały 2013

 1. Uchwała nr 10/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 28 listopada 2013
 2. Uchwała nr 9/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 27 sierpnia 2013
 3. Uchwała nr 8/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 09 czerwca 2013r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOWNFZ na 2014r.
 4. Uchwała nr 7/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 09 czerwca 2013r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2014-2016
 5. Uchwała nr 6 /2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012r.
 6. Uchwała nr 5/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012r.
 7. Uchwała nr 4/2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31.12.2013 r.
 8. Uchwała nr 3 /2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 9. Uchwała nr 2 /2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 10. Uchwała nr    1 /2013 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Opolskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.