O oddziale

Uchwały Rady OOWNFZ

Uchwały 2023

 

 1. Uchwała nr 1/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie powołania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Uchwała nr 2/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 r.
 3. Uchwała nr 3/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia  2 czerwca 2023 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2022 r.
 4. Uchwała nr 4/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2024-2026.
 5. Uchwała nr 5/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 23  czerwca 2023 r.   w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.
 6. Uchwała nr 6/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 13 listopada 2023 r.  w sprawie: zaopiniowanie projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok.
 7. Uchwała nr 7/2023 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2024 rok.

 

Uchwały 2022

 

 1. Uchwała nr 1/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.
 2. Uchwała nr 2/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r.
 3. Uchwała nr 3/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Uchwała nr 4/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2023-2025.
 5. Uchwała nr 5/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2023 rok.
 6. Uchwała nr 6/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie:wyrażenia opinii w sprawie odwołania Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 7. Uchwała nr 7/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego na 2023 rok.
 8. Uchwała nr 8/2022 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedziba w Opolu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2023 rok.

 

Uchwały 2021

 

 1. Uchwała nr 1/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 2. Uchwała nr 2/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Uchwała nr 3/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Uchwała nr 4/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.
 5. Uchwała nr 5/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2020 r.
 6. Uchwała nr 6/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: corocznej prognozy przychodów i kosztów na lata 2022-2024.
 7. Uchwała nr 7/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu finansowego OOW NFZ na 2022 rok.
 8. Uchwała nr 8/2021 Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie: stanowiska Rady  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego niewystarczającej wartości świadczeń opieki zdrowotnej w projekcie planu finansowego na 2022 rok
 9. Uchwała nr 9/2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie: podjęcia działań mających na celu poprawę finansowania opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w województwie opolskim.
 10. Uchwała nr 10/2021 z dnia 08.09.2021r. w sprawie: podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu  w zakresie opieki psychiatrycznej.
 11. Uchwała nr 11/2021 z dnia 09.12.2021r. w sprawie: uchwalenia Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu na 2022 rok.