O oddziale

Informacja o posiedzeniach Rady OOWNFZ kadencji 2017 – 2021

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 25 czerwca 2020 r

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata  2021-2023.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOW NFZ na 2021 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 3 czerwca 2020 r

W dniu 3 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.
 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2019 r.
 6. Analiza skarg i wniosków za IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r.

 

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 26 maja 2020 r

W dniu 26 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady OOW NFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia stosowania Regulaminu Rady, w części dotyczącej terminów posiedzeń oraz podejmowania uchwał w drodze korespondencyjnej.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 24 czerwca 2019 r.

W dniu 24 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata 2020-2022.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOWNFZ na   2020 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 6 czerwca 2019 r.

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2018 r.

5.  Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  za 2018 r.

6. Sprawy różne.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakończył 2018 rok z wykonaniem w zakresie świadczeń na poziomie 99,36% . Jest to wysoki wynik w porównaniu do lat ubiegłych.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 18 lutego 2019 r.

W dniu 18 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ.

Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Uchwalanie Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 5. Sprawy różne

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 5 grudnia 2018 r.

W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Powołanie nowego członka Rady OOWNFZ.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Uchwalanie zmiany Planu Pracy Opolskiego Oddziału. Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
 6. Analiza skarg i wniosków za IV kw. 2017 r. oraz I, II i III kw. 2018 r.
 7. Sprawy różne – Stanowisko Rady w sprawie brakujących środków na świadczenia opieki zdrowotnej.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 22 czerwca 2018 r.

W dniu 22 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Przedstawienie prognozy przychodów i kosztów na lata 2019-2021.
 5. Zaopiniowanie projektu planu finansowego OOWNFZ na 2019 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 6 czerwca 2018 r.

W dniu 6 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
 6. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 20 lutego 2018 r.

W dniu 20 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Uchwalanie zmian w Planie Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
 5. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 29 listopada 2017 r.

W dniu 29 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

1.         Powitanie uczestników posiedzenia.

2.         Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.         Uchwalanie Planu Pracy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

5.         Informacja na temat migracji ubezpieczonych.

6.         Informacja na temat realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2017 r.

7.         Zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na 2018r.

8.         Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 26 września 2017 r.

W dniu 26 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Zabezpieczenie świadczeń od 1 października 2017 r. w ramach Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej
 5. Dostęp do świadczeń od 1 października 2017 r. w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 6. Analiza skarg i wniosków za II kw. 2017 r.
 7. Sprawy różne.

Posiedzenie Rady OOW NFZ w dniu 24 maja 2017 r.

W dniu 24 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady OOWNFZ. Przyjęto następujący porządek posiedzenia:

 

–              Powitanie uczestników posiedzenia.

–              Przyjęcie porządku posiedzenia.

–              Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

–              Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

–              Zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2016 r.

–              Analiza skarg i wniosków za I kw. 2017 r.

–              Sprawy różne.

20 kwietnia 2017 r. – pierwsze posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódziego NFZ

W dniu 20 kwietnia 2017r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, powołanej Zarządzeniem Wojewody Opolskiego nr 45/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Wykaz członków Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu

 

 1. Pan Mieczysław Wojtaszek – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
 2. Pan Lech Waloszczyk – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
 3. Pani Ewa Brykalska – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
 4. Pan Marek Kucharski – przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
 5. Pan Mieczysław Niedźwiedź- przedstawiciel Konwentu Powiatów woj. opolskiego.
 6. Pan Andrzej Klama – przedstawiciel Wojewody Opolskiego.
 7. Pani Anetta Sałacka – przedstawiciel Sejmiku Województwa Opolskiego.
 8. Pani Halina Hawrysz – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców.
 9. Pani Grażyna Dębicka- Ozorkiewicz przedstawiciel Wojewody Opolskiego.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady dokonano wyboru Przewodniczącego Rady oraz Zastępcy. Przewodniczącym Rady został Pan Mieczysław Wojtaszek, natomiast zastępcą Przewodniczącego Pan Lech Waloszczyk.