Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 maja 2015 r.

01.06.2015

ZARZĄDZENIE Nr 27/2015/DSM PREZESA  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne