Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

26.07.2023
Główny Inspektor Sanitarny wydał pozytywną rekomendację dla kursu dokształcającego dla pielęgniarek i położnych pt. Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych realizowanego przez NIPiP.

Zaproszenie do składania wniosków o dodatkowe finansowanie dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

18.07.2023
Mając na uwadze Zarządzenie nr 108/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14.07.2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa…

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie e-zleceń (ZPO)

26.06.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie e-zleceń (ZPO)

9 marca 2023 r. – Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie szpitalne – programy lekowe

09.03.2023
9 marca 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe na obszarze województwa opolskiego.…

15 luty 2023 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

15.02.2023
W dniu 15 lutego 2023 r.  zostały ogłoszone postępowania w trybie w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresach: OŚRODEK…

Zapraszamy do składania wniosków o fin. działań dot. podniesienia poziomu bezp. systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

19.01.2023
Szanowni Państwo, Powołując się na przepisy Zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.01.2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu…

Informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2022

11.01.2023
11.01.2023 W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia umów realizowanych w 2022 roku przypominam, że: zgodnie z zapisem § 27.2 OWU¹ – rozliczenie wykonania umowy…

Komunikat w sprawie e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych i szpitalnych izb przyjęć

04.01.2023
Z dniem 4 stycznia 2023 r. została zablokowana możliwości wystawiania e-skierowań do szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) i szpitalnych izb przyjęć (IP).  Dostępność takiej funkcjonalności nie…

Profilaktyka 40 PLUS” – składanie wniosków o zawarcie umów na rok 2023

29.12.2022
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia adres: 45-310 Opole; ul. Ozimska 72A zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu…

Ważne zmiany od 1.01.2023 r. w wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

16.12.2022
Ważne zmiany od 1.01.2023 r. w wystawianiu i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ważne zmiany od 1.01.2023 r. w wystawianiu i realizacji zleceń…